Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvore

22 122,17 EUR

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obec Údol

13.03.2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

250,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

19.01.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy č.4439004601

45,62 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

19.01.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy č.4419009636

166,41 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

30.12.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Marián Hnat

66,42 EUR

Obec Údol

Marian Hnat

28.12.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000058401Y

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Údol

28.11.2016

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

500,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

07.11.2016

Znluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Znluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní i

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Údol

18.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Datové centrum obcí a miest

Dodatok č.1 k Zmluve č. ZLP-2016-1025

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Údol

18.10.2016

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

20,00 EUR

PVOD Údol

Obec Údol

14.10.2016

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

150,00 EUR

Obec Údol

Prvá internetová, s.r.o.

01.09.2016

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov BRKRO

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných kuchynsk

0,00 EUR

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

04.08.2016

Zmluva o nájme č.2

Zmluva č.2

0,00 EUR

Obec Údol

Spišská katolícká charita

23.06.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

2016 - Zml. č. 95/2016

0,00 EUR

H+EKO spol. s.r.o.

Obec Údol

16.06.2016

Zmluva o dielo

2016 - NSWD-003-6-2016-SK

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

16.06.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

2016 - NSWW-003-6-2016-SK

200,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

31.05.2016

Zmluva o dielo č. U06/2016

Zmluva o dielo č. U06/2016

300,00 EUR

AWA Corp. s.r.o.

Obec Údol

11.05.2016

Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP a.s.

Obec Údol

11.05.2016

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu č. 9105996579

0,00 EUR

SPP a.s.

Obec Údol

21.04.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva figurína dámska

29,00 EUR

Monika Stročková

Obec Údol

21.04.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva figurína pánska

29,00 EUR

Monika Stročková

Obec Údol

13.04.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Zmluva č.8000790316

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Údol

08.04.2016

Zmluva o dielo č. 3/2016 MG

2016 - Zmluva o dielo MG PROJECT

102 271,76 EUR

MG PROJECT s.r.o.

Obec Údol

04.04.2016

Zmluva č.1612061 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zmluva č. 1612061

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Údol

03.03.2016

Zmluva o dielo

2016 - Zmluva o dielo

125 114,30 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: