Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.08.2022

Objednávka č. 21/2022

Palivové drevo

510,00 EUR

Lesy mesta Podolinec

Obec Údol

25.08.2022

Objednávka č. 20/2022

údržba okolia cyklotrasy

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa

Obec Údol

23.08.2022

Objednávka č. 19/2022

Doplnenie záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu

Neuvedené

RNDr. Ján Grech Penetra

Obec Údol

15.08.2022

Objednávka č. 18/2022

hasičská výstroj a výzbroj

2 009,76 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Údol

16.06.2022

Objednávka č. 17/2022

Spevnenie prístupovej cesty k pozemkom

11 987,47 EUR

GP-TRANS spol. s.r.o.

Obec Údol

02.06.2022

Objednávka č. 16/2022

periodická prehliadka IVECO Daily

527,39 EUR

AUTO - IMPLEX, spol. s.r.o

Obec Údol

13.05.2022

Objednávka č. 15/2022

služby spojené s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov

960,00 EUR

Notársky úrad JUDr. Igor Čabra

Obec Údol

06.05.2022

Objednávka č. 14/2022

konzultácie k vybaveniu certifikátov

30,00 EUR

Ing. Erika Kusyová

Obec Údol

06.05.2022

Objednávka č. 13/2022

žacie lanko

97,45 EUR

A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.

Obec Údol

27.04.2022

Objednávka č. 12/2022

služby verejného obstarávania pre zákazku "Oporný múr a oprava cesty pri MŠ v obci Údol"

384,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

27.04.2022

Objednávka č. 11/2022

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu "Zníženie energetickej náročnosti budo

3 500,00 EUR

Ing. Michal Dvorjak

Obec Údol

26.04.2022

Objednávka č. 10/2022

služby spojené s majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností

960,00 EUR

Notársky úrad JUDr. Igor Čabra

Obec Údol

29.03.2022

Objednávka č. 9/2022

príprava projektovej dokumentácie - Vyhliadková veža nad skalkou

1 980,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

29.03.2022

Objednávka č. 8/2022

Karty na elektronický podpis

53,80 EUR

Info consult, s.r.o

Obec Údol

09.03.2022

Objednávka č. 7/2022

Vypracovanie oponentského posudku

200,00 EUR

SMAaqua 369, s.r.o.

Obec Údol

01.02.2022

Objednávka č. 6/2022

Odhŕňanie snehu

30,00 EUR

AGROfarma Šalamon s.r.o

Obec Údol

27.01.2022

Objednávka č. 5/2021

Objednávka tlačovín

14,30 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Údol

21.01.2022

Objednávka č. 4/2022

čistenie plynových sporákov v MŠ Údol

35,00 EUR

Milan Diňa

Obec Údol

19.01.2022

Objednávka č. 3/2022

Revízia kotlov v MŠ a OcU a revíziu DÚP v MŠ Údol a OcU

216,00 EUR

Telmar, Martin Drobňák

Obec Údol

17.01.2022

Objednávka č. 2/2022

služby vo verejnom obstarávaní

2 400,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

03.01.2022

Objednávka č. 1/2022

mzdová a ekonomická agenda

Neuvedené

IFO soft, s.r.o.

Obec Údol

28.12.2021

Objednávka č. 20/2021

vykonávanie odberov a analýz pitných a surových vôd na rok 2021

Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka č. 2 zberu, prepravy a zneškodňovania K

Zber, preprava a zneškodňovanie KO , OcU rok 2022

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka č. 1 zberu, prepravy a zneškodňovania z

Zber, preprava a zneškodňovanie zvyškových komunálnych odpadov pre rok 2022

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka na rok 2022 vývozu a zneškodňovania ost

Vývoz a zneškodnenie ostatných odpadov MŠ

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: