Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.05.2022

Objednávka č. 15/2022

služby spojené s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov

Neuvedené

Notársky úrad JUDr. Igor Čabra

Obec Údol

06.05.2022

Objednávka č. 14/2022

konzultácie k vybaveniu certifikátov

30,00 EUR

Ing. Erika Kusyová

Obec Údol

06.05.2022

Objednávka č. 13/2022

žacie lanko

97,45 EUR

A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.

Obec Údol

27.04.2022

Objednávka č. 12/2022

služby verejného obstarávania pre zákazku "Oporný múr a oprava cesty pri MŠ v obci Údol"

384,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

27.04.2022

Objednávka č. 11/2022

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu "Zníženie energetickej náročnosti budo

3 500,00 EUR

Ing. Michal Dvorjak

Obec Údol

26.04.2022

Objednávka č. 10/2022

služby spojené s majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností

960,00 EUR

Notársky úrad JUDr. Igor Čabra

Obec Údol

29.03.2022

Objednávka č. 9/2022

príprava projektovej dokumentácie - Vyhliadková veža nad skalkou

1 980,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

29.03.2022

Objednávka č. 8/2022

Karty na elektronický podpis

53,80 EUR

Info consult, s.r.o

Obec Údol

09.03.2022

Objednávka č. 7/2022

Vypracovanie oponentského posudku

200,00 EUR

SMAaqua 369, s.r.o.

Obec Údol

01.02.2022

Objednávka č. 6/2022

Odhŕňanie snehu

30,00 EUR

AGROfarma Šalamon s.r.o

Obec Údol

27.01.2022

Objednávka č. 5/2021

Objednávka tlačovín

14,30 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Údol

21.01.2022

Objednávka č. 4/2022

čistenie plynových sporákov v MŠ Údol

35,00 EUR

Milan Diňa

Obec Údol

19.01.2022

Objednávka č. 3/2022

Revízia kotlov v MŠ a OcU a revíziu DÚP v MŠ Údol a OcU

216,00 EUR

Telmar, Martin Drobňák

Obec Údol

17.01.2022

Objednávka č. 2/2022

služby vo verejnom obstarávaní

2 400,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

03.01.2022

Objednávka č. 1/2022

mzdová a ekonomická agenda

Neuvedené

IFO soft, s.r.o.

Obec Údol

28.12.2021

Objednávka č. 20/2021

vykonávanie odberov a analýz pitných a surových vôd na rok 2021

Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka č. 2 zberu, prepravy a zneškodňovania K

Zber, preprava a zneškodňovanie KO , OcU rok 2022

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka č. 1 zberu, prepravy a zneškodňovania z

Zber, preprava a zneškodňovanie zvyškových komunálnych odpadov pre rok 2022

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka na rok 2022 vývozu a zneškodňovania ost

Vývoz a zneškodnenie ostatných odpadov MŠ

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka na odber BRKRO pre rok 2022

Vývoz BRKRO

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.12.2021

Objednávka pre rok 2022 vývozu, prepravy a dotried

vývoz, preprava a dotriedenie zo systémového zberu druhotných surovín

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

09.12.2021

Objednávka č. 19/2021

Montáž a demontáž vianočného osvetlenia a práce na verejnom osvetlení

400,00 EUR

ENERGA TATRY s.r.o

Obec Údol

10.11.2021

Objednávka č. 18/2021

oprava a výmena radiča kotla v MŠ Údol

240,00 EUR

Miroslav Arendáč - REMAR

Obec Údol

22.10.2021

Objednávka č. 17/2021

Stoly KD

1 376,86 EUR

MEXTRA GROUP

Obec Údol

16.08.2021

Objednávka č. 16/2021

oprava odpadového potrubia

Neuvedené

GASCENTRUM s.r.o.

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: