Obsah

Miestna samospráva

Obec Údol
Údol 2 
065 45 Plavnica

Tel: (421) 052 / 439 34 36, kancelária obecného úradu

Mobil: (421) 0902/738 152, starosta obce Ing. Vladimír Kravec

E-mail: obecudol@obecudol.sk

             starosta@obecudol.sk

             sekretariat@obecudol.sk