Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.03.2019

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

18.03.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

104 371,76 EUR

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

12.03.2019

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

25.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

19.02.2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkui

KŽP-PO4-SC431-2019-19/J500

276 631,07 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

07.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

21.01.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Karol Kmeč - KMEKOM

Obec Údol

16.01.2019

Zmluva č.183/2018 Dodatok č.2 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva č.183/2018 Dodatok č.2

Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 193/2018 zo dňa 22. 5. 2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 193/2018 zo dňa 22. 5.

Neuvedené

PP PROTECT s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Zmluva č. 183/2018 dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva č. 183/2018 dodatok č. 1

835,80 EUR

W-control, s.r.o.

Obec Údol

13.12.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

29.11.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

191,88 EUR

Obec Údol

Leško Štefan, Sova Ján, Arendáčová Margita, Murcko Ján, Ing. Dzubina Ivan, Bc. Veronika Dzubinová

14.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 880,10 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

09.11.2018

Zmluva o bežnom účet na dotácie

Zmluva o bežnom účet na dotácie

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

09.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00153

18-311-00153

500,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

obec

08.11.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol

Východoslovenská distribučná, a.s.

08.11.2018

Dodatok č. 1 k mandátnej zmkluve zo dňa 27.2.2017

Dodatok č. 1

250,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

22.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220027

Zmluva č. 074PO220027

104 371,76 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Údol

12.10.2018

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

550,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Obec Údol

11.10.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 2

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Údol

02.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb.

Zmluva

660,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

11.09.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: