Obsah

Informácie o obci Údol

Obec ÚdolObec Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.
Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Chotár je vŕškovitý, nerovný, ílovitý, rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom. 

Oznamy

18.02.2020

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 19. 2. 2020 bude v obci prevedený ZBER SKLA

Detail Aktuality

17.02.2020

Zrušenie zasadnutia OcZ 17. 2. 2020

Obec Údol oznamuje, že zasadnutie, ktoré sa malo konať dnes to je 17. 2. 2020 je kôli chorobnosti zrušené. Ďakujeme za pochopenie

Detail Aktuality

28.01.2020

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 31. 1. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV

Detail Aktuality

12.01.2020

Povinná registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO

Povinnosť chovateľov ošípaných zaregistrovať svoje chovy aj keď chovajú iba 1 kus ošípanej. V priložených dokumentoch sú usmernenia a tlačivo potrebné ku registrácii ošípaných. Povinnosťou chovateľa je aj nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“).

Detail Aktuality