Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Údol

Obec ÚdolObec Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.
Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Chotár je vŕškovitý, nerovný, ílovitý, rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom. 

17.09.2019

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 20. 9. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV

Detail Aktuality

26.08.2019

Výsledky rozboru vody zo dňa 20. 8. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 20. 8. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o.

Detail Aktuality

05.08.2019

Oznam

Vážení občania, vyzývam všetkých , ktorí ste napojení na obecný vodovod, aby ste pristúpili k šetreniu vody. Pre veľký odber je zakázané polievať trávniky, napúšťať bazény a tiež umývať autá až do odvolania. Ak sa tento oznam nebude rešpektovať, obec bude nútená pristúpiť k regulácii.Ďakujeme za pochopenie.

Detail Aktuality

30.07.2019

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 8. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV

Detail Aktuality

30.07.2019

Výsledky rozboru vody zo dňa 12. 7. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 12. 7. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o.

Detail Aktuality