Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Údol

Obec ÚdolObec Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.
Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Chotár je vŕškovitý, nerovný, ílovitý, rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom. 

22.05.2019

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo-združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 23. 6. 2019 o 13:30 hodine v Kultúrnom dome Údol.

Detail Aktuality

20.05.2019

Výsledky rozboru vody zo dňa 3. 5. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 3. 5. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o.

Detail Aktuality

10.05.2019

Zasadnutie OcZ dňa 24. 5. 2019

Detail Zasadnutia OZ

03.05.2019

Oznámenie o konaní športovej udalosti - Severný živloplaz

Občianske združenie Time out Vám oznamuje, že 1. - 2. júna 2019 bude v okrese organizovať terénne bežecké preteky a turistický pochod Severný živloplaz, ktorého hlavná trasa A bude viesť aj okrajom obce Údol a cez priľahlé katastrálne územie. Bližšie informácie sú poskytnuté v odkazoch.(klik na detail)

Detail Aktuality

16.04.2019

Predaj hydiny - farma Vranov nad Topľou - Ortáše

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj živú hydinu a kŕmne zmesi. Bližšie informácie a telefónne číslo sú uvedené v priloženom letáku

Detail Aktuality