Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2023

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

Neuvedené

SBA-BaT GROUP

Obec Údol

19.05.2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/38/054/412

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

03.05.2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

29 511,54 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

03.05.2023

Zmluva č. 323 0963

Zmluva č. 323 0963

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

03.05.2023

Poistná zmluva

Poistná zmluva 5190061706

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

25.04.2023

Dohoda č. 23/38/054/412

Dohoda č. 23/38/054/412

599,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

18.04.2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 1.3.2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 1.3.2

Neuvedené

Milan Fenďa

Obec Údol

05.04.2023

ZMLUVA O ODCHYTE PSOV Podľa § 269 odsek 2 a následne obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom zne

ZMLUVA O ODCHYTE PSOV Podľa § 269 odsek 2 a násle

100,00 EUR

Mgr. Lenka Vašková

Obec Údol

23.03.2023

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 609514413

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 6095144136

129,73 EUR

Wustenrot poisťovňa, a.s.

Obec Údol

23.03.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 000,00 EUR

Jozef Živčák

Obec Údol

15.03.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 300,00 EUR

Matúš Kaleta

Obec Údol

07.03.2023

Dohoda č.23/38/060/70

Dohoda č.23/38/060/70

8 558,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

02.03.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

424,27 EUR

Milan Fenďa

Obec Údol

28.02.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0077

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Údol

27.02.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Údol

27.02.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Údol

17.02.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

17.02.2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZOD/01/2022 zo dňa 25. 4. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZOD/01/2022 zo

Neuvedené

NOVSTAV SL s.r.o.

Obec Údol

03.02.2023

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Mgr. Marek Havrila, Barbora Havrilová

Obec Údol

31.01.2023

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2023

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej s

8 902,80 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

31.01.2023

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 2 zo dňa 4. 8. 2016

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 2 zo dňa 4. 8. 20

8 902,80 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

05.01.2023

Príloha ročný rozpočet na rok 2023 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 183/2018

Príloha ročný rozpočet na rok 2023 k zmluve 183/20

2 358,00 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

19.12.2022

Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr

Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní fa

Neuvedené

VIJOFEL trade, s.r.o.

Obec Údol

01.12.2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol

Obec Údol

24.11.2022

Dohoda § 10 PvHN medzi organizátorom a úradom

Dohoda č. 22/38/010/28

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: