Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadom

Sviatok

Meniny má Miroslav, Mieroslav, Bertold, Bertolda, Mieroslava

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

     1. Prevádzkovateľ: obec Údol, Údol 2, 065 45 pošta Plavnica

                                         IČO : 00330221, DIČ: 2020698878

      2. Právne predpisy: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - pdf

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pdf

     3. Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt:

PP PROTECT s.r.o.

Email: info@ppprotect.sk

Telefón: 0948 032 610

    4. Informácie:

Informačná povinnosť - obec

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie