Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220027

Zmluva č. 074PO220027

104 371,76 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Údol

12.10.2018

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

550,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Obec Údol

11.10.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 2

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Údol

02.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb.

Zmluva

660,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

11.09.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

27.08.2018

Zmluva o dielo č. 409/2018

Zmluva o dielo č. 409/2018

3 770,21 EUR

W-control, s.r.o.

Obec Údol

27.08.2018

Zmluva č. 604/2018/OK

Zmluva č. 604/2018/OK

800,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Údol

26.07.2018

Zmluva č. 183/2018 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva č. 183/2018

835,80 EUR

W-control, s.r.o.

Obec Údol

25.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

PP PROTECT s.r.o.

Obec Údol

06.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 38015

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

29.03.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

14.02.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.2.2016

Dodatok č.1

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

07.02.2018

Zmluva o bežnom účte o poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

Zmluva o bežnom účte o poskytovaní produktov a slu

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

30.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného pre

640,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Obec Údol

15.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

36,40 EUR

Obec Údol

Ján Markovič

31.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Neuvedené

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Údol

19.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

420,00 EUR

Delphia s.r.o.

Obec Údol

18.10.2017

Dodatok k zmluve o dielo č. JO 101215-2-1

Dodatok k zmluve o dielo č. JO 101215-2-1

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Údol

18.10.2017

Zmluva o nájme pozemkov na účel výstavby protipovodňových opatrení

Zmluva o nájme pozemkov

1,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol

Obec Údol

07.08.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11,90 EUR

Obec Údol

Kovaľ Milan, Anna Kovaľová

10.07.2017

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

Neuvedené

Ekoprim istota stavby, s.r.o.

Obec Údol

27.06.2017

Zmluva č. 37707

Zmluva č. 37707

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

08.06.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Údol

21.04.2017

Zmluva na prenájom Kultúrneho domu

Zmluva na prenájom Kultúrneho domu

215,00 EUR

Obec Údol

Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: