Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného pre

640,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Obec Údol

15.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

36,40 EUR

Obec Údol

Ján Markovič

31.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Neuvedené

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Údol

19.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

420,00 EUR

Delphia s.r.o.

Obec Údol

18.10.2017

Dodatok k zmluve o dielo č. JO 101215-2-1

Dodatok k zmluve o dielo č. JO 101215-2-1

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Údol

18.10.2017

Zmluva o nájme pozemkov na účel výstavby protipovodňových opatrení

Zmluva o nájme pozemkov

1,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol

Obec Údol

07.08.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11,90 EUR

Obec Údol

Kovaľ Milan, Anna Kovaľová

10.07.2017

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

Neuvedené

Ekoprim istota stavby, s.r.o.

Obec Údol

27.06.2017

Zmluva č. 37707

Zmluva č. 37707

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

08.06.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Údol

21.04.2017

Zmluva na prenájom Kultúrneho domu

Zmluva na prenájom Kultúrneho domu

215,00 EUR

Obec Údol

Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky

06.04.2017

Zmluva o poskytnutí služieb, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zn

Zmluva o poskytnutí služieb

500,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

03.04.2017

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO280317

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO28

300,00 EUR

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Údol

03.04.2017

Zmluva o dielo č. JO280317

Zmluva o dielo č. JO280317

750,00 EUR

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Údol

03.04.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvore

22 122,17 EUR

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obec Údol

13.03.2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

250,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

19.01.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy č.4439004601

45,62 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

19.01.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy č.4419009636

166,41 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

30.12.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Marián Hnat

66,42 EUR

Obec Údol

Marian Hnat

28.12.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000058401Y

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Údol

28.11.2016

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

500,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

07.11.2016

Znluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Znluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní i

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Údol

18.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Datové centrum obcí a miest

Dodatok č.1 k Zmluve č. ZLP-2016-1025

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Údol

18.10.2016

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

20,00 EUR

PVOD Údol

Obec Údol

14.10.2016

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

150,00 EUR

Obec Údol

Prvá internetová, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: