Obsah

Symboly

 

  • Erb Obce Údol 

Erb Obce Údol má tvar strieborného štítu, v ktorom je nad modrou pätou položený rak

Erb obce

 

 

 

 

 

  • Vlajka Obce Údol

Vlajka Obce Údol pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (2/6), bielej (1/6) a modrej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka Obce Údol

  • Pečeť Obce Údol

Pečať Obce Údol tvorí erb Obce Údol s hrubopisom: OBEC ÚDOL

pečať Obce Údol

  • Insígnie

Insígnie používané v obci Údol pozostávajú zo stuhy s trikolórom biela-modra-červená s okrúhlym príveskom, na ktorom je štátny znak SR s hrubopisom Slovenská republika.

  • Obecné farby

Farbami Obce sú farby používané na symboloch Obce Údol. Sú to: červená, biela a modrá

 

Symboly Obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.