Obsah

Symboly

 

  • Erb obce Údol 

Erb obce Údol má tvar strieborného štítu, v ktorom je nad modrou pätou položený rak

Erb obce

 

 

 

 

 

  • Vlajka obce Údol

Vlajka obce Údol pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (2/6), bielej (1/6) a modrej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka obce Údol

  • Pečeť obce Údol

Pečať obce Údol tvorí erb obce Údol s hrubopisom: OBEC ÚDOL

pečať obce Údol

  • Insígnie

Insígnie používané v obci Údol pozostávajú zo stuhy s trikolórom biela-modra-červená s okrúhlym príveskom, na ktorom je štátny znak SR s hrubopisom Slovenská republika.

  • Obecné farby

Farbami obce sú farby používané na symboloch obce Údol. Sú to: červená, biela a modrá

 

Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.