Obsah

Sčítanie obyvateľov 2021

SODB2021

Od 3. mája 2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľov

Vážení obyvatelia obce Údol

Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si splnilo 98,14% obyvateľov. Obyvatelia, ktorí si nemohli alebo nestihli splniť povinnosť sčítať sa, môžu využiť asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov do 13.6.2021. Sčítať sa môžete pomocou stacionárneho asistenta sčítania, alebo mobilného asistenta sčítania.

Stacionárny asistent

Obec Údol vytvorilo jedno kontaktné miesto, kde Vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent sčítania. Stacionárny asistent bude k dispozícii na kontaktnom mieste zriadenom na:

Obecný úrad Údol / Údol 2, 065 45 Údol

Kontakt: Ing. Emília Murcková -  tel.: 052/ 43 93 436 , e-mail: obecudol@obecudol.sk

 

Prevádzkové

hodiny

   Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8:00 - 11:30

8:00 - 11:30

12:00 - 14:00

8:00 - 11:30

8:00 - 11:30

Mobilný asistent

Mobilný asistent Vás navštívi doma v prípade, že o takúto službu požiadate. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno, priezvisko, adresu, na ktorej Vás má asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR. Od 03.05.2021 bude možné o mobilného asistenta požiadať telefonicky na telč. 052/43 93 436 v čase od 8.00 do 11.30hod.

Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby Call Centra na tel.č. 02/20 92 49 19

 

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Elektronické sčítanie: 15. 02. 2021 – 31. 03. 2021

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Asistované sčítanie: 01. 04. 201 – 31. 10. 2021 za pomoci stacionárneho alebo mobilného asistenta

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať obec o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe uznesenia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 01. 04. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

Štatistický úrad SR vyzýva obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Bezpečnosť elektronického sčítania:

Bezpečnosť všetkých údajov je prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Počas sčítania obyvateľov bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Zdroje informácií:

Štatistický úrad SR odporúča obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie je možné nájsť aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ďalšie informácie:

Počas doby sčítania (okolo 22. 02. 2021) bude obyvateľom zo Štatistického úradu SR do poštových schránok zaslaný leták a takisto im bude zaslaná SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa (v priebehu 1., 3. a 4. týždňa v marci).

V období začiatku sčítania sa bude zverejnené aj inštruktážne video ako postupovať pri samosčítaní. Toto video bude okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku a bude obsahovať titulky pre nepočujúcich.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Call centrum bude aktívne od 15. 02. 2021.

Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Ako môže Slovensko využiť údaje zo sčítania:

1. na plánovanie novej infraštruktúry

- posilnenie dopravnej siete

- budovanie ciest a záchytných parkovísk

- rozmiestnenie a budovanie zariadení poskytujúcich služby

- zistenie potreby výstavby školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení

- budovanie oddychových zón, parkov, detských ihrísk

2. pri analýzach populačných štruktúr, reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, domácností                                                                     

3. Sú podkladom pri prognózovaní jednotlivých oblastí spoločného života

 

Viac na: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

a na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny:

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//rozmanitost-obohacuje-scitanie-obyvatelstva-2021/

Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB 2021:

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram): 

1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

2. https://www.facebook.com/sodb2021

3. https://www.instagram.com/sodb_2021/

K  stiahnutiu:

SODB2021 inzercia 2 (657.36 kB)

SODB2021 plagát (1.06 MB)

SODB2021 DL leták (83.65 kB)

informácie k sčítaniu v rusínskom jazyku (100.54 kB)