Obsah

V zmysle zákona 357/2004  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov je každoročne starosta povinný podať majetkové priznanie .Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa kedy sa ujal funkcie podať majetkové priznanie a počas výkonu funkcie vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie alebo majetkové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok. Majetkové priznanie sa predkladaná komisii obecného zastupiteľstva. Komisia je povinná zverejniť na webovom sídle obce doručené oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (po zohľadnení údajov, ktoré sa nezverejňujú v zmysle ochrany osobných údajov) v termíne do 31.5. aktuálneho roka.

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.81 MB

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.29 MB

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021 Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.82 MB

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 70.25 MB

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 53.14 MB