Obsah

O obci

        Obec Údol je situovaná v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad, ktorá preteká neďaleko obce z južnej časti. Obec leží severne od okresného mesta Stará Ľubovňa, pričom od tohto mesta je vzdialená približne 12 km. Obec hraničí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica. Územie obce ďalej hraničí s územím obce Hajtovka, Starina a M. Lipník.

        Z hľadiska nomenklatúry územných štatistických jednotiek je obec na úrovni NUTS 3 súčasťou Prešovského samosprávneho kraja a na úrovni NUTS 4 (LAU 1) súčasťou okresu Stará Ľubovňa.
         Nadmorská výška stredu obce je 519 metrov nad morom a jej kataster sa rozkladá na ploche 13,07 km². Obec má prevažne vŕškovitý a nerovný charakter. Rovina sa nachádza iba po oboch stranách rieky Poprad. Obcou preteká potok Údolčanka, ktorý ústí do rieky Poprad.