Obsah

Kontakt:

Materská škola Údol
Údol 55
065 45 Údol

IČO: 037876171
Tel: 0903/666 479
E-mail: msudol55@gmail.com
 

Riaditeľka školy:

Valentína Sokolová