Obsah

Kontatné informácie:

Obecný úrad
Údol 2 
065 45 Plavnica

Kód obce: 0527050            
IČO: 00330221
DIČ: 2020698878
Okres: Stará Ľubovňa
 

Spojenia:

Tel.: (421) 052 439 34 36 , kancelária obecného úradu
Mobil: (421) 0902/ 738 152, starosta obce Ing. Vladimír Kravec
E-mail: obecudol@obecudol.sk

Úradné hodiny:

PONDELOK       7.00 - 15:00

UTOROK            7.00 - 15:00

STREDA              7.00 - 15:00

ŠTVRTOK            7.00 - 15:00

PIATOK               7.00 - 12:00


Obedňajšia prestávka 11.30 – 12:00


Starosta obce:

Ing. Vladimír Kravec

Odborná referentka:

Ing. Emília Murcková