Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

272 424,79 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

27.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

26.08.2019

Dohoda č. 19/38/52A/89

Dohoda č. 19/38/52A/89

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

16.08.2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

Neuvedené

Roľnícke družstvo v Plavnici

Obec Údol

08.08.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.04.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.04.2019

Neuvedené

Leško Štefan, Sova Ján, Arendáčová Margita, Murcko Ján, Ing. Dzubina Ivan, Bc. Veronika Dzubinová

Obec Údol

06.08.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

287,19 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

25.07.2019

Dohoda č. 19/38/050/25

Dohoda č. 19/38/050/25

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

15.07.2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

350,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

03.07.2019

Dodatok k Zmluve č. 1047

Dodatok č.1

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

11.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Ing. Marta Podolcová, štatutárny audítor

Obec Údol

21.05.2019

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služieb

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služi

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK č. 156/2019/OF

156/2019/OF

6 858,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Údol

29.04.2019

Dohoda č. 19/38/52A/37

Dohoda č. 19/38/52A/37

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

17.04.2019

Zmluva č. 39343

Zmluva č. 39343

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

17.04.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

250,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

10.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

192,24 EUR

Leško Štefan, Sova Ján, Arendáčová Margita, Murcko Ján, Ing. Dzubina Ivan, Bc. Veronika Dzubinová

Obec Údol

27.03.2019

Dohoda č. 19/38/054/68

Dohoda č. 19/38/054/68

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

18.03.2019

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

18.03.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

104 371,76 EUR

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

12.03.2019

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

11.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220027

Dodatok č.1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Údol

25.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

19.02.2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkui

KŽP-PO4-SC431-2019-19/J500

276 631,07 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

07.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: