Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2022

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2022

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej s

8 902,80 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

23.12.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha ročný rozpočet r.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha

835,80 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

23.12.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

300,00 EUR

KB Project

Obec Údol

15.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Údol

08.12.2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy

25 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Údol

04.11.2021

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Údol

09.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-331-01239

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Údol

08.09.2021

Dohoda č. 21/38/054/180

Dohoda

2 690,24 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

20.07.2021

Zmluva

Zmluva č. 931/2021/OPR

1 045,16 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Údol

05.07.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Údol

29.06.2021

Dohoda

Dohoda č.21/38/054/67

3 362,90 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

25.06.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 16-06-2021

7 980,00 EUR

TANOT, s.r.o.

Obec Údol

24.06.2021

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

1 200,00 EUR

Poddukelský umelecký ľudový súbor

Obec Údol

15.06.2021

Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4.8.2016

Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4.8.2016

Neuvedené

Spišská katolícká charita

Obec Údol

07.06.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských a poradenských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských a poradenských sl

696,00 EUR

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Obec Údol

03.06.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

31.05.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021

Neuvedené

Anna Sedlak

Obec Údol

19.05.2021

Zmluva č. 3211060

Zmluva č. 3211060 o poskytnutí dotácie z prostried

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

29.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

295,92 EUR

Anna Sedlak

Obec Údol

21.03.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnost

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctv

Neuvedené

Štefan Čanda, Helena Bissová, Štefan Čanda , Ing. Miroslav Fabian

Obec Údol

11.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Údol

24.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

08.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

394,07 EUR

Štefan Čanda, Helena Bissová, Štefan Čanda , Ing. Miroslav Fabian

Obec Údol

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevád

Neuvedené

Spišská katolícká charita

Obec Údol

01.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4. 8. 2016

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4. 8. 201

8 902,80 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: