Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2. 9. 2019

Neuvedené

Tomáš Dinis

Obec Údol

18.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 zo dňa 4.8.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 zo dňa 4.8.2016

Neuvedené

Spišská katolícká charita

Obec Údol

30.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

21.01.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

193,20 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

Obec Údol

02.01.2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku po

1 054,32 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

02.12.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

JUDr. Štefan Ščerbák

Obec Údol

26.11.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu Údol č. 183/2018 príloha - ročný rozpočet na rok 2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 183/2

835,80 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

31.10.2019

Dohoda č. 19/38/010/35

Dohoda č. 19/38/010/35

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

29.10.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Údol

29.10.2019

Zmluva o balíkovom účte

Zmluva o balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Údol

29.10.2019

Zmluva o úvere č. 824/CC/19

Zmluva o úvere č. 824/CC/19

35 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Údol

03.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

272 424,79 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

27.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

26.08.2019

Dohoda č. 19/38/52A/89

Dohoda č. 19/38/52A/89

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

16.08.2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

Neuvedené

Roľnícke družstvo v Plavnici

Obec Údol

08.08.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.04.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.04.2019

Neuvedené

Leško Štefan, Sova Ján, Arendáčová Margita, Murcko Ján, Ing. Dzubina Ivan, Bc. Veronika Dzubinová

Obec Údol

06.08.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp

287,19 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

25.07.2019

Dohoda č. 19/38/050/25

Dohoda č. 19/38/050/25

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

15.07.2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

350,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

03.07.2019

Dodatok k Zmluve č. 1047

Dodatok č.1

Neuvedené

EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Údol

11.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

Ing. Marta Podolcová, štatutárny audítor

Obec Údol

21.05.2019

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služieb

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služi

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

10.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK č. 156/2019/OF

156/2019/OF

6 858,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Údol

29.04.2019

Dohoda č. 19/38/52A/37

Dohoda č. 19/38/52A/37

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

17.04.2019

Zmluva č. 39343

Zmluva č. 39343

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: