Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských a poradenských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských a poradenských sl

696,00 EUR

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Obec Údol

03.06.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

31.05.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021

Neuvedené

Anna Sedlak

Obec Údol

19.05.2021

Zmluva č. 3211060

Zmluva č. 3211060 o poskytnutí dotácie z prostried

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

11.05.2021

Zmluva o združení

Zmluva o združení

Neuvedené

Ľubovnianske regionálne združenie

Obec Údol

29.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

295,92 EUR

Anna Sedlak

Obec Údol

21.03.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnost

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctv

Neuvedené

Štefan Čanda, Helena Bissová, Štefan Čanda , Ing. Miroslav Fabian

Obec Údol

11.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Údol

24.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

08.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

394,07 EUR

Štefan Čanda, Helena Bissová, Štefan Čanda , Ing. Miroslav Fabian

Obec Údol

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevád

Neuvedené

Spišská katolícká charita

Obec Údol

01.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4. 8. 2016

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.2 zo dňa 4. 8. 201

8 902,80 EUR

Spišská katolícká charita

Obec Údol

28.01.2021

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použit

120,00 EUR

Ľubomír Ludvik VINDOORS

Obec Údol

07.01.2021

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

1 200,00 EUR

Poddukelský umelecký ľudový súbor

Obec Údol

03.12.2020

Dohoda č. 20/38/054/312

Dohoda č. 20/38/054/312

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Údol

18.11.2020

Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/J500

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

18.11.2020

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

11.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

296,00 EUR

Anna Sedlak

Obec Údol

04.11.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha ročný rozpočet r.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha

835,80 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

02.11.2020

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

02.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

7 920,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Údol

02.11.2020

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-422-067/2020 - Protokol o odovzdaní a prevzatí

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-42

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

27.10.2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-067/2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-067/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

27.10.2020

Dohoda č. 20/38/010/16

Dohoda č. 20/38/010/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: