Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.03.2019

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

18.03.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 250/2019/UZ

104 371,76 EUR

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

12.03.2019

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

11.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220027

Dodatok č.1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Údol

25.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

19.02.2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Údol

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkui

KŽP-PO4-SC431-2019-19/J500

276 631,07 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

07.02.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

21.01.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Karol Kmeč - KMEKOM

Obec Údol

16.01.2019

Zmluva č.183/2018 Dodatok č.2 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva č.183/2018 Dodatok č.2

Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 193/2018 zo dňa 22. 5. 2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 193/2018 zo dňa 22. 5.

Neuvedené

PP PROTECT s.r.o.

Obec Údol

17.12.2018

Zmluva č. 183/2018 dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Zmluva č. 183/2018 dodatok č. 1

835,80 EUR

W-control, s.r.o.

Obec Údol

13.12.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

14.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 880,10 EUR

Tomáš Dinis

Obec Údol

09.11.2018

Zmluva o bežnom účet na dotácie

Zmluva o bežnom účet na dotácie

Neuvedené

VÚB Banka pobočka Stará Ľubovňa

Obec Údol

09.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00153

18-311-00153

500,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

obec

08.11.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol

Východoslovenská distribučná, a.s.

08.11.2018

Dodatok č. 1 k mandátnej zmkluve zo dňa 27.2.2017

Dodatok č. 1

250,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

22.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002346

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220027

Zmluva č. 074PO220027

104 371,76 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Údol

12.10.2018

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

550,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Obec Údol

11.10.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 2

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Údol

02.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb.

Zmluva

660,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Údol

11.09.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: