Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Údol

18.11.2020

Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/J500

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

18.11.2020

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

11.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

296,00 EUR

Anna Sedlak

Obec Údol

04.11.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha ročný rozpočet r.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-príloha

835,80 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Údol

02.11.2020

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Údol

02.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

7 920,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Údol

02.11.2020

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-422-067/2020 - Protokol o odovzdaní a prevzatí

Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-42

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

27.10.2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-067/2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-067/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Údol

27.10.2020

Dohoda č. 20/38/010/16

Dohoda č. 20/38/010/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

29.09.2020

Dohoda č. 20/38/054/249

Dohoda č. 20/38/054/249

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

07.09.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/J500

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

04.09.2020

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz

111,43 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

03.09.2020

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

430,00 EUR

Igor Kunák

Obec Údol

01.09.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

27.08.2020

Dohoda č. 20/38/054/185

Dohoda č. 20/38/054/185

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Údol

21.08.2020

Zmluva č. 611/2020/DPR

Zmluva č. 611/2020/DPR

1 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Údol

01.07.2020

Dodatok č.1 k poistnej zmluve

Dodatok č.1 k poistnej zmluve

70,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Údol

18.06.2020

Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.2.2017

Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.2.2017

350,00 EUR

JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát

Obec Údol

11.06.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

700,00 EUR

Ing. Marta Podolcová, štatutárny audítor

Obec Údol

12.05.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/J500

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Údol

29.04.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

Zmluva č. SC2020/107/OBEC ÚDOL

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Údol

17.03.2020

Zmluva č. 3200399 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 3200399

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Údol

09.03.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

263,34 EUR

Dušan Fenďaiľaša

Obec Údol

27.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2. 9. 2019

Neuvedené

Tomáš Dinis

Obec Údol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: