Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obci 2018 - informácie

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 361 obyvateľov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú dňa 10. 11. 2018 od 7:00 do 22:00 hod., volebná miestnosť je určená v budove Kultúrneho domu - zasadačka obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo dňa 23. 7. 2018 uznesením číslo 27.12 určilo, že obecné zastupiteľstvo bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Údol.

Obecný úrad v Údole týmto oznamuje voličom našej obce, že doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, je možné zasielať na emailovú adresu obce Údol: obecudol@livenet.sk

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva preberá počas úradných hodín zapisovateľka MVK pani Ing. Emília Murcková.  

Dňa 11. 9. 2018 do 24:00 hod. kandidátne listiny preberá pani Ing. Emília Murcková.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Údol

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Údol

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Údole

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Údole

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných 10. 11. 2018

Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 236

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 235

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 233

Počet zvolených poslancov: 5

Za starostu obce bol zvolený: Vladimír Kravec, Ing. počet hlasov 135, nezávislý kandidát

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Helena Dicová, počet hlasov: 127, Smer – sociálna demokracia
  2. Rastislav Sokol, Mgr., počet hlasov: 126, nezávislý kandidát
  3. Miroslav Feňďa, počet hlasov 112, nezávislý kandidát
  4. Ján Murcko, počet hlasov 102, Smer – sociálna demokracia
  5. Martina Šlampiaková, Mgr., počet hlasov 84, Smer – sociálna demokracia

Náhradníci do obecného zastupiteľstva:

  1. Igor Knap, počet hlasov 84, nezávislý kandidát
  2. Milan Knap, Ing., počet hlasov 80, nezávislý kandidát
  3. Patrik Gladiš, počet hlasov 70, nezávislý kandidát
  4. Natália Knapová, Mgr.,počet hlasov 61, Smer – sociálna demokracia
  5. Ján Fedorko, počet hlasov 51, Slovenská národná strana

O poradí poslankyne č. 5  a náhradníka č. 1 rozhodlo tajné žrebovanie, ktoré bolo uskutočnené podľa zákona č. 180 t.j. ZÁKON z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, paragraf  § 189 Výsledky volieb. ods. 3 

znenie odstavca č. 3)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.