Obsah

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb

Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môže výrazne znížiť straty na ľudských životoch a majetku pri mimoriadnej udalosti, je včasné a spoľahlivé varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Tieto opatrenia v civilnej ochrane SR zabezpečuje informačný systém CO.

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

"VŠEOBECNÉ OHROZENIE"

2 minútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

 

"OHROZENIE VODOU"

6 minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

 

"KONIEC OHROZENIA"

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - 2 minútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Slovná informácia obsahuje: deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, údaje o druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia, základné pokyny na konanie obyvateľstva.