Obsah

Kontaktné telefónne čísla

 

  • požiarny zbor ............................... 150  112
  • rýchlu zdravotnícku pomoc ........ 155  112
  • policajný zbor ............................... 158  112
  • mestská polícia ............................. 159  112
  • elektrikári ................................... 0800111567
  • plynári ........................................ 0800111727