Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Zmena termínu vývozu TKO

Spoločnosť Ekos oznamuje, že v dôsledku sviatku v 38.týždni sa vývoz v obci Údol presúva z pôvodného termínu 15.9.2020 na 17.9.2020 t.j. vo štvrtok. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vzhľadom k mimoriadnej situácii v obci súvisiacej s karanténnymi opatreniami proti ochoreniu Covid 19 je obecný úrad od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020 pre verejnosť z preventívnych dôvodov zatvorený. Svoje žiadosti zasielajte na mailovú adresu obce obecudol@obecudol.sk alebo na tel. číslo 0902/ 738 152, 052/ 4393436. O ďalších rozhodnutiach a opatreniach Vás budeme informovať.
celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie Covid 19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Stará Ľubovňa Vám opäť dávame do povedomia nasledujúce informácie. celý text

ostatné | 5. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 10.08.2020 od 10,00 hodiny do odvolania celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 12. 8. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol Vám oznamuje, že dňa 24.6. 2020 bude v obci prevedený ZBER SKLA. Preto prosíme všetkých občanov, ktorí majú nepotrebné sklo, aby ho vyložili v zelených vreciach k svojim vchodovým bránam. Ďakujeme celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka, ktoré sa uskutoční 28.06.2020 /Nedeľa/ o 13:00 hodine v Kultúrnom dome obce Hajtovka celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 29. 5. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky analýzy vzoriek pitnej vody z obecného vodovodu

Výsledky analýzy vzoriek pitnej vody z obecného vodovodu.
Dátum odberu 30. 4. 2020 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Obec Údol Vám oznamuje, že zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 30. 4. 2020 bol vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.obecudol.sk v sekcii „Fotogaléria“. celý text

ostatné | 1. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľko-objemový kontajner

Dnes 27. 4. 2020 bude na parkovisko oproti PVOD Údol pristavený veľko-objemový kontajner do stredy 29. 4. 2020. Do kontajnerov môžete hádzať všetko okrem železa, elektrospotrebičov a nebezpečného odpadu. Žiadame Vás, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a nehádzali nábytok vcelku, ale v rozbitom stave, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac odpadu. Tiež Vás prosíme o udržiavanie poriadku okolo kontajnera. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Termín podania majetkového priznania za rok 2019 je najneskôr do 30.04.2020

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov OcZ Údol upozorňuje na novelizáciu Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1.1.2020. Komisia OcZ rozhodla, že majetkové priznanie starostu obce sa podáva komisii OcZ písomne. Termín podania majetkového priznania za rok 2019 je najneskôr do 30.04.2020. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľko-objemový kontajner

Vážení spoluobčania zajtra 24. 4. 2020 bude na parkovisko pri obecnom úrade pristavený veľko-objemový kontajner do pondelka 27. 4. 2020. Do kontajnerov môžete hádzať len nepotrebný drevený a čalúnený nábytok ako staré skrine, postele, sedacie súpravy a stoličky. Žiadame Vás, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a nehádzali nábytok vcelku, ale v rozbitom stave, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac odpadu. Tiež Vás prosíme o udržiavanie poriadku okolo kontajnera a aby ste nehádzali železo, železný odpad, elektrospotrebiče a iný nebezpečný odpad, ktorý doň nepatrí. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena vývozu tuhého komunálneho odpadu

Spoločnosť EKOS, s.r.o oznamuje, že vývoz TKO v našej obci sa presúva na 16. 4. 2020 ( štvrtok). Zároveň Vás poprosí, aby ste v súčasnej situácii obmedzili pri vývoze komunálneho odpadu akýkoľvek kontakt s pracovníkmi fy. Ekos. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE 1

COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE

Blíži sa Veľká noc a celé Slovensko stojí pred dôležitou skúškou. Buďme spoločne zodpovední a dodržiavajme všetky prijaté opatrenia. Vláda SR prijala uznesenie o obmedzení pohybu v období od 08.04.2020 (od polnoci) do 13.04.2020 (v noci minútu pred polnocou). celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Počas Veľkej noci bude prerušená aj autobusová doprava v PSK

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty. Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena stránkových hodín Okresný úrad Stará Ľubovňa

Oznamujeme občanom, že 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na Okresnom úrade a klientskom centre rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena stránkových hodín ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Oznamujeme občanom, že 8. apríla a 9. apríla 2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na všetkých pracoviskách ruší stránkové hodiny a zakazuje vstup verejnosti do týchto priestorov. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER ELEKTROODPADU

Dňa 6. 4. 2020 o 10:00 hod sa o obci uskutoční zber elektroodpadu bližšie informácie sú v priloženom letáku. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 27. 3. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020- usmernenie

Vážení občania
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, pre prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.
Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali :
- zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331 €.
Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam BUS KARPATY

Oznámenie spoločnosti BUS KARPATY celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení zasadnutia Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka

Výbor pozemkového spoločenstva oznamuje svojim podielnikom , že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa nariaďuje zákaz organizovať hromadné spoločenské podujatia z dôvodu šírenia respiračnej infekcie novým koronavírusom sa zasadnutie valného zhromaždenia určené na 29. marca 2020 o 13.00 hod. ruší.
Nový termín zasadnutia bude podielnikom oznámený novou pozvánkou v lehote na to určenej v zmysle stanov pozemkového spoločenstva . celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informačné letáky COVID 19

Nové informačné letáky COVID 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania a pokyny pre ľudí v domácej karanténe

Odporúčania a pokyny pre ľudí v domácej karanténe celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov obce Údol hlásený v obecnom rozhlase 17. 3. 2020

Oznam pre občanov obce Údol celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok a opatrenia Slovenskej pošty

Usmernenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok v období od 18. - 27. marca 2020 a opatrenia Slovenskej pošty
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM K OPATRENIAM K NOVÉMU KORONAVÍRUSU COVID-19

OZNAM K OPATRENIAM K NOVÉMU KORONAVÍRUSU COVID-19 celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná