Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 27. 3. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam BUS KARPATY

Oznámenie spoločnosti BUS KARPATY celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení zasadnutia Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka

Výbor pozemkového spoločenstva oznamuje svojim podielnikom , že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa nariaďuje zákaz organizovať hromadné spoločenské podujatia z dôvodu šírenia respiračnej infekcie novým koronavírusom sa zasadnutie valného zhromaždenia určené na 29. marca 2020 o 13.00 hod. ruší.
Nový termín zasadnutia bude podielnikom oznámený novou pozvánkou v lehote na to určenej v zmysle stanov pozemkového spoločenstva . celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informačné letáky COVID 19

Nové informačné letáky COVID 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania a pokyny pre ľudí v domácej karanténe

Odporúčania a pokyny pre ľudí v domácej karanténe celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov obce Údol hlásený v obecnom rozhlase 17. 3. 2020

Oznam pre občanov obce Údol celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok a opatrenia Slovenskej pošty

Usmernenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok v období od 18. - 27. marca 2020 a opatrenia Slovenskej pošty
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM K OPATRENIAM K NOVÉMU KORONAVÍRUSU COVID-19

OZNAM K OPATRENIAM K NOVÉMU KORONAVÍRUSU COVID-19 celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie

ROZHODNUTIE
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o karanténe všetkých občanov prichádzajúcich zo zahraničia celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

V rámci preventívnych opatrení a zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19, Vás žiadame, aby ste obmedzili návštevy Obecného úradu v Údole. Žiadosť môžete vybaviť telefonický na t.č. 052 43 93 436, 0902 738 152, zaslaním mailu na obecudol@obecudol.sk, alebo doručením do poštovej schránky. Žiadame Vás, aby ste konali zodpovedne, dodržiavali zvýšenú hygienu a eliminovali stretnutia s verejnosťou, aj vzhľadom na to, že v okrese Stará Ľubovňa je vysoké percento ľudí zamestnaných v zahraničí.

Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie v súvislosti s koronavírusom.

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali základné hygienické návyky, najmä dôkladné umývanie rúk, ktorým môžu zabrániť šíreniu COVID-19 a ďalších respiračných ochorení.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/ alebo Vám budú poskytnuté na Call Centre Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove na tel. čísle: 0911 908 823, alebo so sídlom v Košiciach na tel. čísle: 0918 389 841. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER KOVOVÝCH OBALOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 6.3. 2020 bude v obci prevedený ZBER kovových obalov celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam voľby

Oznam:

Volebná miestnosť sa nachádza v priestoroch Denného stacionára v budove Materskej školy.
Volič, ktorý zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže prísť voliť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku na telefónnom čísle 052/ 4393436 celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka

Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka Vás pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka, kt. sa uskutoční 29.03.2020 /Nedeľa/ o 13:00 hodine
v Kultúrnom dome obce Hajtovka.
Bližšie informácie sú v priloženej pozvánke. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj živej hydiny

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj živú hydinu viac informácii v priloženom letáku. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 19. 2. 2020 bude v obci prevedený ZBER SKLA celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie zasadnutia OcZ 17. 2. 2020

Obec Údol oznamuje, že zasadnutie, ktoré sa malo konať dnes to je 17. 2. 2020 je kôli chorobnosti zrušené. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 31. 1. 2020 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Povinná registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO

Povinnosť chovateľov ošípaných zaregistrovať svoje chovy aj keď chovajú iba 1 kus ošípanej.
V priložených dokumentoch sú usmernenia a tlačivo potrebné ku registrácii ošípaných.
Povinnosťou chovateľa je aj nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za odber vody z obecného vodovodu

O úľavu z poplatku za odber vody z obecného vodovodu podľa VZN č. 19/2019 môže požiadať každý občan obce Údol, ktorý je držiteľom preukazu ZŤPS. O úľavu je potrebné požiadať na obecnom úrade počas úradných hodín ( je potrebné priniesť so sebou preukaz ZŤPS). celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinnosť pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti, (t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) podať daňové priznanie na obecný úrad. Týka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením!
Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali je potrebné podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti!
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára 2020. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie.
V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.

celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

pozvánka

Základná škola s materskou školou Jarabina Vás srdečne pozýva na spoločensko-kultúrne podujatie s názvom Čaro Vianoc v škole celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 30. 10. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody zo dňa 10. 10. 2019

Vzorka vody bola odobraná priamo z vodného zdroja (neupravená voda) celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:

obecudol@livenet.sk celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Sprievodca triedením odpadu

Po kliknutí na odkaz máte k dispozícii pomôcku k správnemu triedeniu odpadu. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotazník PSK

Prešovský samosprávny kraj Odbor dopravy oddelenie cestnej infraštruktúry Vás láskavo žiada o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Poprosíme Vás o jeho vyplnenie. Ďakujeme
Link na dotazník po rozkliknutí. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

ZVOZ ELEKTROODPADU

V utorok 1. októbra o 9: 30 bude v obci vykonávaný zvoz elektroodpadu ako sú Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná