Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Povinná registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO

Povinnosť chovateľov ošípaných zaregistrovať svoje chovy aj keď chovajú iba 1 kus ošípanej.
V priložených dokumentoch sú usmernenia a tlačivo potrebné ku registrácii ošípaných.
Povinnosťou chovateľa je aj nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za odber vody z obecného vodovodu

O úľavu z poplatku za odber vody z obecného vodovodu podľa VZN č. 19/2019 môže požiadať každý občan obce Údol, ktorý je držiteľom preukazu ZŤPS. O úľavu je potrebné požiadať na obecnom úrade počas úradných hodín ( je potrebné priniesť so sebou preukaz ZŤPS). celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinnosť pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti, (t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) podať daňové priznanie na obecný úrad. Týka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením!
Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali je potrebné podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti!
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára 2020. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie.
V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.

celý text

ostatné | 12. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

pozvánka

Základná škola s materskou školou Jarabina Vás srdečne pozýva na spoločensko-kultúrne podujatie s názvom Čaro Vianoc v škole celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 30. 10. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody zo dňa 10. 10. 2019

Vzorka vody bola odobraná priamo z vodného zdroja (neupravená voda) celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:

obecudol@livenet.sk celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Sprievodca triedením odpadu

Po kliknutí na odkaz máte k dispozícii pomôcku k správnemu triedeniu odpadu. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotazník PSK

Prešovský samosprávny kraj Odbor dopravy oddelenie cestnej infraštruktúry Vás láskavo žiada o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Poprosíme Vás o jeho vyplnenie. Ďakujeme
Link na dotazník po rozkliknutí. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

ZVOZ ELEKTROODPADU

V utorok 1. októbra o 9: 30 bude v obci vykonávaný zvoz elektroodpadu ako sú Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. číslo uvedené na letáku, kde sa elektroodpad nachádza.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

VEĽKOOBJEMOVÝ KONTAJNER

Vážení spoluobčania dňa 26.septembra bude pri zastávke pod grécko-katolíckym chrámom pristavený veľko-objemový kontajner do pondelka 30. 9. 2019. Do kontajnerov môžte hádzať len nepotrebný drevený a čalúnený nábytok ako staré skrine, postele, sedacie súpravy a stoličky. Žiadame Vás, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a nehádzali nábytok vcelku, ale v rozbitom stave, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac odpadu. Tiež Vás prosíme o udržiavanie poriadku okolo kontajnera a aby ste nehádzali železo, železný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a iné odpady, ktoré doň nepatria. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 24 . 9. 2019 bude v obci prevedený ZBER PAPIERA celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 20. 9. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody zo dňa 20. 8. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 20. 8. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o. celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení občania, vyzývam všetkých , ktorí ste napojení na obecný vodovod, aby ste pristúpili k šetreniu vody. Pre veľký odber je zakázané polievať trávniky, napúšťať bazény a tiež umývať autá až do odvolania. Ak sa tento oznam nebude rešpektovať, obec bude nútená pristúpiť k regulácii.Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 8. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody zo dňa 12. 7. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 12. 7. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o.

celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 28. 6. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení spoluobčania z dôvodu nepriaznivého počasia sa 1. ročník športových hier Údol prekladá na 5. 7. 2019. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 1. ročník športových hier Údol

Pozývame Vás na 1. ročník športových hier Údol, ktorý sa uskutoční 22. 6. 2019 na Futbalovom ihrisku Údol o 12:30 hod.
Všetci ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 54. FESTIVAL FOLKLÓRU RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA V KAMIENKE

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, obec Kamienka, Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianske osvetové stredisko Vás srdečne pozývajú na 54. FESTIVAL FOLKLÓRU RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA V KAMIENKE, ktorý sa uskutoční 1-2. júna v Kamienke. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 31. 5. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo-združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 23. 6. 2019 o 13:30 hodine v Kultúrnom dome Údol. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody zo dňa 3. 5. 2019

Odber vzorky bol vykonaný 3. 5. 2019 prevádzkovateľom verejného vodovodu VaK SERVIS, s.r.o. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o konaní športovej udalosti - Severný živloplaz

Občianske združenie Time out Vám oznamuje, že 1. - 2. júna 2019 bude v okrese organizovať terénne bežecké preteky a turistický pochod Severný živloplaz, ktorého hlavná trasa A bude viesť aj okrajom obce Údol a cez priľahlé katastrálne územie. Bližšie informácie sú poskytnuté v odkazoch.(klik na detail) celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Predaj hydiny - farma Vranov nad Topľou - Ortáše

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj živú hydinu a kŕmne zmesi. Bližšie informácie a telefónne číslo sú uvedené v priloženom letáku celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Veľkoobjemový kontajner 1

Veľkoobjemový kontajner

Vážení spoluobčania dňa 12.apríla bude v obci Údol pristavený veľko-objemový kontajner pred budovu bývalého pohostinstva do pondelka 15. 4. 2019. Do kontajnerov môžte hádzať len nepotrebný drevený a čalúnený nábytok ako staré skrine, postele, sedacie súpravy a stoličky. Žiadam Vás, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a nehádzali nábytok vcelku, ale v rozbitom stave, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac odpadu. Tiež Vás prosím o udržiavanie poriadku okolo kontajnera a aby ste nehádzali železo, železný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a iné odpady, ktoré doň nepatria. Ďakujem za pochopenie. Starosta obce, Vladimír Kravec celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
ZVOZ ELEKTROODPADU 1

ZVOZ ELEKTROODPADU

Dňa 16. 4. 2019 sa v obci Údol v čase o 10:30 uskutoční zvoz elektroodpadu ( práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, počítače, tlačiarne, vysávače atď.).
Prosíme občanov obce, aby elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou. V prípade potreby pracovníci spol. H+EKO pomôžu s vynesením ťažších spotrebičov z pivníc, dvorov , garáží a povál. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Údol

Výsledky 2. kolo celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná