Obsah

Obecná posilňovňa

Prevádzková doba denne od 9:00 - 21:00

Kľúč od posilňovne je možné si vyzdvihnúť:

  • v pracovnej dobe na Obecnom úrade v kancelárii starostu obce
  • po pracovnej dobe u Mareka Gedru

 

Prevádzkový poriadok obecnej posilňovne (PDF 1486 kB)