Obsah

Historické fotografie

Historické fotografie z vystúpenia súboru na festivale v Legnave.