Obsah

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Vážení občania,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinnosť pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti, (t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) podať daňové priznanie na obecný úrad. Týka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením!
Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali je potrebné podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti!
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára 2020. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie.
V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.


Príloha

Vytvorené: 12. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2020 12:00
Autor: Správce Webu