Obsah

Poslanci OcZ

Helena Dicová 

Mgr. Rastislav Sokol 

Miroslav Feňďa

Ján Murcko  (zástupca starostu obce)

Mgr. Martina Šlampiaková