Obsah

Miestna samospráva

Obec Údol
Údol 2 
065 45 Plavnica

Tel: (421) 052 / 439 34 36 
Fax: (421) 052 / 439 34 36
Mobil: (421) 0917 901 512

E-mail: obecudol@livenet.sk