Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 29. 11. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotazník - Komunitný plán obce Údol

Vážený občania obce Údol máte možnosť vyplniť dotazník týkajúci sa dokumentu Komunitný plán obce Údol. Budeme radi ak sa zapojíte do prípravy spomínaného dokumentu a ďakujeme Vám sa Váš čas.
Dotazník je v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Schválenie žiadosti o NFP na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Kultúrny doma a Obecný úrad Údol“

Slovenská inovačná a energetická agentúra schválila obci Údol nenávratný finančný príspevok v sume 276 631,07€ na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Kultúrny doma a Obecný úrad Údol“ celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva pozýva členov pozemkového spoločenstva- združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol na valné zhromaždenie , ktoré sa uskutoční dňa 25. 11. 2018 o 13:30 hod. v zasadačke Obecného úradu Údol. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 18. 10. 2018 bude v obci prevedený ZBER PAPIERA celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vizualizácia a rozpočet k projektu Dom smútku v obci Údol

V súboroch je k nahliadnutiu priložená vizualizácia a rozpočet projektu "Dom smútku v obci Údol". celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame na posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré bude 14. 10. 2018 o 14:30 hod. v kultúrnom dome Údol.
V kultúrnom programe, ktoré je venované všetkým obyvateľom obce sa Vám predstaví Divadlo Alexandra Duchnoviča s komédiou Faraóni. Začiatok predstavenia je o 15:00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Štúdia individuálnej bytovej výstavby v obci Údol

Obec dala vypracovať štúdiu na Individuálnu bytovú výstavbu v lokalite " za futbalovým ihriskom" celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok

Na žiadosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa Vám dávame do pozornosti informáciu o Orálnej vakcinácii líšok proti besnote celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotácia na opravu požiarnej zbrojnice

Obec Údol získala dotáciu vo výške 30 000€ na projekt "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol" v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 28. 9. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva pozýva členov pozemkového spoločenstva- združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol na valné zhromaždenie , ktoré sa uskutoční dňa 21. 10. 2018 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Údol. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"

Obec Údol zverejňuje podľa §14 ods. 5 zákona záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce


ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 18. 9. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zvoz elektroodpadu

Dňa 17. 9. 2018 sa v obci Údol v čase o 10:30 uskutoční zvoz elektroodpadu ( práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, počítače, tlačiarne, vysávače atď.).
Prosíme občanov obce, aby elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou. V prípade potreby pracovníci spol. H+EKO pomôžu s vynesením ťažších spotrebičov z pivníc, dvorov , garáží a povál. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh na všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2018

Návrh na VZN č. 14/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verených priestranstvách počas volebnej kampane celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekt " Doplnenie vybavenia interéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol"

Obec Údol získala dotáciu na projekt " Doplnenie vybavenia interiéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol v sume 800€. Spolufinancovanie obce je najmenej 20%.

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

Obec zakúpi stoličky do priestorov KD.
Za poskytnutie finančného príspevku Ďakujeme! celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva preberá počas úradných hodín zapisovateľka MVK pani Ing. Emília Murcková. V prípade neprítomnosti ju kontaktujte na t.č. 0903 105 562 , emailová adresa murckovaemilia@gmail.com

Dňa 11. 9. 2018 do 24:00 hod. kandidátne listiny preberá pani Ing. Emília Murcková, adresa Údol č. 150. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 361 obyvateľov. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky odberu vody zo dňa 9. 8. 2018

Protokol o skúške č. 18/15123 celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 8. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemový kontajner

Dňa 20.7.2018 bude v obci na pozemku pod bývalým pohostinstvom pristavený veľkoobjemový kontajner. Do kontajnera je možné vhadzovať drevený nábytok, ktorý je potrebné rozobrať a matrace. Nesmie sa vhadzovať železo, železný odpad, elektrospotrebiče a pneumatiky. Kontajner bude pristavený do pondelka 23. 7. 2018 do 9:00 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na futbalový turnaj

Futbalový turnaj 2018 celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemový kontajner

Dňa 13.7.2018 bude v obci na pozemku oproti škole pristavený veľkoobjemový kontajner. Do kontajnera je možné vhadzovať drevený nábytok, ktorý je potrebné rozobrať a matrace. Nesmie sa vhadzovať železo, železný odpad, elektrospotrebiče a pneumatiky. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Vrecia

V priebehu dní od 18.6.2018-22.6.2018 bude do každej domácnosti bezplatne rozdané jedno modré a jedno červené vrece. Modré vrece slúži na zber papiera a červené vrece slúži na zber konzerv a plechoviek. Zber týchto vriec bude vykonávať firma EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.
O dátume odvozu budete vopred informovaný. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 19. 6. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 6. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Obec Údol, ZRUSR -OR v Prešove, ZRUSR - OR v Starej Ľubovni, Ľubovnianske osvetové stredisko v starej Ľubovni Vás pozývajú na 46.ročník okresnej súťaže interpretov ľudovej piesne Makovická struna, ktorá sa uskutoční 27.mája 2018 o 14:00 h v kultúrnom dome Údol. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná