Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Údol z dôvodu osobitného zreteľa

Vyvesené: 5. 10. 2021

Dátum zvesenia: 21. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť