Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Údol z dôvodu osobitného zreteľa

Vyvesené: 1. 3. 2019

Dátum zvesenia: 17. 3. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť