Obsah

Späť

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN

Vyvesené: 24. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť