Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: ObÚ-106/2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Materská škola Údol 55, 065 45 Plavnica

Vyvesené: 4. 7. 2022

Dátum zvesenia: 25. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť