Obsah

Späť

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Údol za rok 2019

Vyvesené: 29. 5. 2020

Dátum zvesenia: 14. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť