Obsah

Späť

Správa o realizácii projektu

Názov žiadateľa: Obec Údol

Názov akcie/projektu: Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru

Termín realizácie akcie/projektu: 27. 6. 2021

Miesto realizácie akcie/projektu: Kultúrny dom Údol, Údol 2

Schválená výška dotácie: 1000€

Spolufinacovanie: 200€

 

Správa o  realizácii projektu

Vystúpenie PUĽS

„Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru"

Na základe Zmluvy č. 21-331-01239 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa ustanovení § 19 zákona č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Údol zrealizovala projekt „ Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. “

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún  2021.

Realizáciou projektu došlo k odohraniu umeleckého predstavenia Poddukelského umeleckého ľudového súboru

"Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

 

 

V Údole 11. 8. 2021                                                   Ing. Vladimír Kravec

                                                                                              starosta

Vyvesené: 11. 8. 2021

Dátum zvesenia: 27. 8. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť