Obsah

Späť

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Údol za rok 2021

Vyvesené: 14. 3. 2022

Dátum zvesenia: 30. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť