Obsah

Späť

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Údol za rok 2020

Vyvesené: 25. 2. 2021

Dátum zvesenia: 13. 3. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť