Obsah

Späť

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Údol za rok 2019

Vyvesené: 28. 2. 2020

Dátum zvesenia: 15. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť