Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesené: 17. 6. 2021

Dátum zvesenia: 3. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť