Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 30. 11. 2021

Dátum zvesenia: 16. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť