Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 24. 11. 2020

Dátum zvesenia: 10. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť