Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť