Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Vyvesené: 20. 6. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť