Obsah

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

Vyvesené: 29. 11. 2019

Dátum zvesenia: 15. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť