Obsah

Číslo zmluvy: 23-331-00423 

Názov žiadateľa: Obec Údol

Názov akcie/projektu: Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru

Termín realizácie akcie/projektu: 8. 10. 2023

Miesto realizácie akcie/projektu: Kultúrny dom Údol, Údol 2

Schválená výška dotácie: 1 100 

Spolufinacovanie: 300€

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

PUĽS

Správa o realizácii projektu (523.48 kB)

Vecné vyhodnotenie proejktu (790.93 kB)