Obsah

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

Typ: ostatné
Štatistický úrad SR bude zisťovať mieru využívania informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2022 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 1.4. do 27.5.2022.

 

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Do zisťovania IKT je v roku 2022 zaradených 5060 domácností vo viac ako 170 obciach a mestách, medzi ktorými je aj obec Údol.

Zisťovanie sa uskutoční v termíne od 1. apríla do 27. mája 2022.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opatrovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk .

 


Vytvorené: 29. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2022 14:13
Autor: Správce Webu