Obsah

Ponuka na odpredaj vozidla Škoda SUPERB

Typ: ostatné
Foto1 Ponuka na odpredaj vozidla Škoda SUPERB

Ponuka na odpredaj vozidla Škoda SUPERB

Obec Údol v zmysle § 9a), ods. 1, pís. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ponúka v rámci verejnej obchodnej súťaže na odpredaj osobné motorové vozidlo: ŠKODA SUPERB

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

- minimálna cena 3200,- EUR
- ponuku doručí záujemca na adresu Obec Údol, Údol 2, 065 45 Údol v zalepenej obálke s heslom „Ponukové konanie – SUPERB“ v termíne do 08.3.2023 do 14,30 hod.

Cenová ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO, telefonický kontakt) 

b) predmet ponuky – navrhovaná kúpna cena

c) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené. 

Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené. 

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode a) budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené. 

 

Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

 

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 08.03.2023 o 14:30 hod na Obecnom úrade v Údole.
- výsledky VOS budú oznámené písomne alebo e-mailom do 10 dní od prijatia  najvhodnejšieho z predložených súťažných návrhov.

Obec Údol si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu a verejnú obchodnú súťaž zrušiť.

Popis osobného motorového vozidla:

- služobné vozidlo Škoda Superb, 1.8 TSI, benzín, rok výroby 03/2009, čierna metalíza, M6, objem motora 1798 cm3, výkon 118kW, počet najazdených km 358 050 km , platná EK/TK

Výbava:

- el. okná, el. zrkadlá, manuálna klimatizácia, svetelný senzor, centrálne zamykanie, denné svietenie, hmlové svetlá, letné pneumatiky na elektrónoch a zimné na plechových diskoch, Servisná knižka, vyhrievané sedadla, ESP

 

Stav vozidla:

Servis podľa potreby, vozidlo plne pojazdné

Bližšie informácie a zároveň dohodnúť obhliadku vozidla je možné na Obecnom úrade v Údole, kontakt: Ing. Vladimír Kravec, tel.: 0902 738 152, e-mail: obecudol@obecudol.sk v cez prac. dni do 14:00 hod.

Príloha č.1 (221.09 kB)

Foto1

Foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8

foto9

foto10

foto11


Príloha

Vytvorené: 3. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2023 11:07
Autor: Správce Webu