Obsah

Oceňovaná rusínska spisovateľka z Údola

Typ: ostatné
E.CHomová Oceňovaná rusínska spisovateľka z Údola

Oceňovaná rusínska spisovateľka z Údola

Dorohŷ Udolčane!
Veľo z nás prežŷvat v týchto neľahkŷch časoch ťažkŷ dnŷ.
Či už je dovodom choroba abo to, že ša nemožeme veľo raz stretnuti so svojimi rodinami, kamaratami abo sušidami, furt mame abo si možeme najti čas na veci, kotrŷ nám sprijemňat dovhŷ dnŷ.
K takŷm vecom patrit aj chviľa na dobrú knižku. A zvlášť, keď slová v nej nám ožŷvjat spomienky na ridnŷj kraj, na misca, de sme vyrastali, učili sa peršŷ krokŷ, de sme zažŷli ozajstnŷ kamaratstva.
Taký slová sformovanŷ do poézii patrjat dvom knižkam od našej rodačkŷ pani Eleny Chomovej-Hriňovej, víťazkŷ 3-ťoho misca v súťaži - Literárna cena Márie Maľcovskej.

"...Eleny Chomovej-Hriňovej (1958), ktorá do literárneho procesu vstúpila pred niekoľkými rokmi účasťou v súťaži pôvodnej rusínskej
nepublikovanej tvorby (Literárna cena Márie Maľcovskej) a v súčasnosti je autorkou dvoch publikovaných básnických zbierok
 Уяцькыма дражками/Ujackými cestičkami (2020) a Під скалов росте свербегуза/Pod skalou rastú šípky (2021).

Tvorba Eleny Chomovej-Hriňovej je založená na neoblomnej istote súladu
ľudského bytia s prostredím, v ktorom žije a to sa ukazuje už v názvoch oboch zbierok,
ktoré vypovedajú o silnej spätosti autorky s rodným krajom, ale aj s prírodou všeobecne.
Prírodné motívy sú glorifikované na pozadí vzťahov,
hlbokých rodinných väzieb – najmä s najbližšou rodinou (rodičia, deti, strýkovia, tety a pod.),
ktorými poetka o. i. vytvára obraz súdržnosti ako jednej z priorít rusínskeho kultúrneho prostredia."

Pokračovanie:
http://rusynlit.sk/index.php/2021/12/20/2831/?fbclid=IwAR2fqdVU5cxosEzGKLctC7V1iowQy2UxX-yxtVlZWvi7w5odQNxcu7n04zM

Выгодночіня Літературного конкурзу Марії Мальцовской:
https://www.youtube.com/watch?v=068ofYFUqGE

KONTAKT:
Elenou Chomovou - Hriňovou
052/ 43 268 27
0951 459 254

CHOMOVÁ-HRIŇOVÁ, E. (2020). Ujackými drážkami. Svidník: Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike, ISBN 978-80-89798-19-3, s. 63.
CHOMOVÁ-HRIŇOVÁ, E. (2021). Pod skalou rastú šípky. Svidník: Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike, ISBN 978-80-89798-31-5, s. 192.


Vytvorené: 1. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2022 20:48
Autor: Správce Webu