Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 18. 9. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zvoz elektroodpadu

Dňa 17. 9. 2018 sa v obci Údol v čase o 10:30 uskutoční zvoz elektroodpadu ( práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, počítače, tlačiarne, vysávače atď.).
Prosíme občanov obce, aby elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou. V prípade potreby pracovníci spol. H+EKO pomôžu s vynesením ťažších spotrebičov z pivníc, dvorov , garáží a povál. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh na všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2018

Návrh na VZN č. 14/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verených priestranstvách počas volebnej kampane celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekt " Doplnenie vybavenia interéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol"

Obec Údol získala dotáciu na projekt " Doplnenie vybavenia interiéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol v sume 800€. Spolufinancovanie obce je najmenej 20%.

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

Obec zakúpi stoličky do priestorov KD.
Za poskytnutie finančného príspevku Ďakujeme! celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva preberá počas úradných hodín zapisovateľka MVK pani Ing. Emília Murcková. V prípade neprítomnosti ju kontaktujte na t.č. 0903 105 562 , emailová adresa murckovaemilia@gmail.com

Dňa 11. 9. 2018 do 24:00 hod. kandidátne listiny preberá pani Ing. Emília Murcková, adresa Údol č. 150. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 361 obyvateľov. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky odberu vody zo dňa 9. 8. 2018

Protokol o skúške č. 18/15123 celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 8. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemový kontajner

Dňa 20.7.2018 bude v obci na pozemku pod bývalým pohostinstvom pristavený veľkoobjemový kontajner. Do kontajnera je možné vhadzovať drevený nábytok, ktorý je potrebné rozobrať a matrace. Nesmie sa vhadzovať železo, železný odpad, elektrospotrebiče a pneumatiky. Kontajner bude pristavený do pondelka 23. 7. 2018 do 9:00 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na futbalový turnaj

Futbalový turnaj 2018 celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemový kontajner

Dňa 13.7.2018 bude v obci na pozemku oproti škole pristavený veľkoobjemový kontajner. Do kontajnera je možné vhadzovať drevený nábytok, ktorý je potrebné rozobrať a matrace. Nesmie sa vhadzovať železo, železný odpad, elektrospotrebiče a pneumatiky. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Vrecia

V priebehu dní od 18.6.2018-22.6.2018 bude do každej domácnosti bezplatne rozdané jedno modré a jedno červené vrece. Modré vrece slúži na zber papiera a červené vrece slúži na zber konzerv a plechoviek. Zber týchto vriec bude vykonávať firma EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.
O dátume odvozu budete vopred informovaný. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 19. 6. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 6. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Obec Údol, ZRUSR -OR v Prešove, ZRUSR - OR v Starej Ľubovni, Ľubovnianske osvetové stredisko v starej Ľubovni Vás pozývajú na 46.ročník okresnej súťaže interpretov ľudovej piesne Makovická struna, ktorá sa uskutoční 27.mája 2018 o 14:00 h v kultúrnom dome Údol. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zákaz používania vody z obecného vodovodu na pitné účely - zrušený 28. 5. 2018

Na základe rozboru vzorky vody, ktorá bola odobraná 9. 5. 2018 a protokolu č. 3135/2018, ktorý bol obci doručený 22. 5. 2018 Vám oznamujeme, že voda z obecného vodovodu sa nesmie používať na pitné účely až do odvolania. Na základe tejto skutočnosti bola dna 22. 5. 2018 RUVZ Stará Ľubovňa odobraná ďalšia vzorka vody a boli vyčistené a vydezinfikované všetky záchyty vody. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozborov vody

Od začiatku roka boli RÚVZ Stará Ľubovňa odobraté dve vzorky vody a to 4.1.2018 a 27.3.2018 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 27. 3. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že Slovenská pošta - pobočka Plavnica zmenila sídlo na adresu Plavnica 217 ( budova,v ktorej sa nachádza Cukráreň Vanilla) celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 14. 3. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Údol na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej oznamuje občanom, že z dôvodu odstránenia poruchy na zariadení vysokého napätia bude 9. marca 2018 (piatok) od 07.00 hod. do 14.00 hod. v celej obci Údol prerušená distribúcia elektriny. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Pozývame Vás na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2018 o 16:00 hod. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na festival detských a dospelých spevákov rusínskej ľudovej piesne Spevy môjho rodu

Spevy môjho rodu 2017 2. - 4. februára 2018 celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 1. 2. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh na VZN č. 13/2017 o organizácii miestneho referenda

Návrh na VZN č. 13 o organizácii miestneho referenda na pripomienkovanie celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Návrh na VZN č. 12/2017 o miestnych daniach

Návrh na VZN č. 12/2017 o miestnych daniach na pripomienkovanie celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 29. 11. 2017 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Posudok o laboratórnom rozbore vzorky pitnej vody

Posudok o laboratórnom rozbore vzorky pitnej vody celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 9. 11. 2017 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka PS Údol na valné zhromaždenie dňa 26.11.2017

Pozemkové spoločenstvo-združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26. 11. 2017 o 13:30 v zasadačke Obecného úradu Údol. Program zhromaždenia je v pozvánke. Za účasť na Valnom zhromaždení budú každému členovi vyplatené 3€. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 10
posledná