Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

Vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov do OkVK pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 zasielajte na e-mailovú adresu: obecudol@livenet.sk do 01. apríla 2019 do 24:00 hod.

celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV 1

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 22. 3. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka

Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka Vás pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločenstva lesov a pasienkov , pozemkové spoločenstvo Hajtovka, ktoré sa uskutoční 31.03.2019 /Nedeľa/ o 13:00 hodine v Kultúrnom dome obce Hajtovka celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Spoločnosť Steller, s.r.o. predkladá výzvu, upozornenie pre vlastníkov a nájomcov pozemkov a oznámenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov o predpokladanom termíne vykonania prác. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledok odberu vzorky vody zo dňa 13. 2. 2019

Spoločnosť EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves vykonala skúšku vzorky vody z vodovodnej siete Údol celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER SKLA 1

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 20. 2. 2019 bude v obci prevedený ZBER SKLA celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Pán Hudák Juraj Vám ponúka na predaj živú hydinu podľa priloženej ponuky.
celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 31. 1. 2019 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín pre rok 2019

Harmonogram vývozu na rok 2019 celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na súťaž Beh Víťazstva 2019

Tj Mier Kamienka a obec Kamienka Vás pozývajú na súťaž Beh Víťazstva 2019, ktorá sa uskutoční 19. 1. 2019 v Kamienke. Bližšie informácie sú k dispozícii v priložených dokumentoch. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam regulácii vody z obecného vodovodu

V detaile sú uvedené presné časy prerušenia dodávky vody z obecného vodovodu v dňoch od 21.12.2018 do 28.12.2018 celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 29. 11. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotazník - Komunitný plán obce Údol

Vážený občania obce Údol máte možnosť vyplniť dotazník týkajúci sa dokumentu Komunitný plán obce Údol. Budeme radi ak sa zapojíte do prípravy spomínaného dokumentu a ďakujeme Vám sa Váš čas.
Dotazník je v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Schválenie žiadosti o NFP na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Kultúrny doma a Obecný úrad Údol“

Slovenská inovačná a energetická agentúra schválila obci Údol nenávratný finančný príspevok v sume 276 631,07€ na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Kultúrny doma a Obecný úrad Údol“ celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva pozýva členov pozemkového spoločenstva- združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol na valné zhromaždenie , ktoré sa uskutoční dňa 25. 11. 2018 o 13:30 hod. v zasadačke Obecného úradu Údol. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 18. 10. 2018 bude v obci prevedený ZBER PAPIERA celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vizualizácia a rozpočet k projektu Dom smútku v obci Údol

V súboroch je k nahliadnutiu priložená vizualizácia a rozpočet projektu "Dom smútku v obci Údol". celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame na posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré bude 14. 10. 2018 o 14:30 hod. v kultúrnom dome Údol.
V kultúrnom programe, ktoré je venované všetkým obyvateľom obce sa Vám predstaví Divadlo Alexandra Duchnoviča s komédiou Faraóni. Začiatok predstavenia je o 15:00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Štúdia individuálnej bytovej výstavby v obci Údol

Obec dala vypracovať štúdiu na Individuálnu bytovú výstavbu v lokalite " za futbalovým ihriskom" celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok

Na žiadosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa Vám dávame do pozornosti informáciu o Orálnej vakcinácii líšok proti besnote celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotácia na opravu požiarnej zbrojnice

Obec Údol získala dotáciu vo výške 30 000€ na projekt "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol" v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER PLASTOV

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 28. 9. 2018 bude v obci prevedený ZBER PLASTOV celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva pozýva členov pozemkového spoločenstva- združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol na valné zhromaždenie , ktoré sa uskutoční dňa 21. 10. 2018 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Údol. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"

Obec Údol zverejňuje podľa §14 ods. 5 zákona záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce

Zoznam celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

ZBER SKLA

Obecný úrad Údol, Obec Údol Vám týmto oznamuje, že dňa 18. 9. 2018 bude v obci prevedený ZBER SKLA. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zvoz elektroodpadu

Dňa 17. 9. 2018 sa v obci Údol v čase o 10:30 uskutoční zvoz elektroodpadu ( práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, počítače, tlačiarne, vysávače atď.).
Prosíme občanov obce, aby elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou. V prípade potreby pracovníci spol. H+EKO pomôžu s vynesením ťažších spotrebičov z pivníc, dvorov , garáží a povál. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh na všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2018

Návrh na VZN č. 14/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verených priestranstvách počas volebnej kampane celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 10
posledná