Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z.z.  voľby prezidenta Slovenskej rebubliky a určil termín ich konania :

1.kolo 16. marca 2019

2.kolo 30. marca 2019

Obec Údol oznamuje svojim voličom nasledovné údaje:

webové sídlo obce Údol:  www.obecudol.sk

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie : obecudol@livenet.sk

emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu: obecudol@livenet.sk